CAll Us: +420 773 545 863

PRODUKTY

MOZART® TOMOSPEC® - RADIOGRAFIA EKSTYRPATÓW PIERSI DLA 21. STULECIA™

XPERT® 40 - NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE URZĄDZENIE DO RADIOGRAFII POBRANEJ TKANKI.
XPERT® 80 - REWOLUCJA RADIOGRAFII W PATOLOGII


ROESYS X TWIN - CYFROWY SKIAGRAFICZNY KOMPLET O SZEROKIM ZASTOSOWANIU.

XPERT® 80-L - REWOLUCJA RADIOGRAFII W PATOLOGII


XPERT® 20 - JSYSTEM RADIOGRAFICZNY SŁUŻĄCY DO OCENIANIA BIOPTOWANYCH PRÓBEK.
XPERT® 20 - JSYSTEM RADIOGRAFICZNY SŁUŻĄCY DO OCENIANIA BIOPTOWANYCH PRÓBEK.
ROESYS X TWIN - CYFROWY SKIAGRAFICZNY KOMPLET O SZEROKIM ZASTOSOWANIU.

XPERT® 40 - NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE URZĄDZENIE DO RADIOGRAFII POBRANEJ TKANKI.
MOZART® TOMOSPEC® - RADIOGRAFIA EKSTYRPATÓW PIERSI DLA 21. STULECIA™

XPERT® 80 - REWOLUCJA RADIOGRAFII W PATOLOGII


XPERT® 80-L - REWOLUCJA RADIOGRAFII W PATOLOGII


PolandCzech