CAll Us: +420 773 545 863

KUBTEC XPERT® 80

REWOLUCJA RADIOGRAFII W PATOLOGII

Bezkonkurencyjna jakość obrazków, łatwe użytkowanie i duża wydajność

XPERT® 80 to kompaktowy aparat rentgenowski do stosowania w patologii z wysoką rozdzielczością, wysoko kontrastową radiografią pobranej tkanki. Mobilny XPERT® 80 wyposażony jest w detektor o wymiarach aż 23 x 29 cm i oświetlonym wnętrzem ze stali nierdzewnej. Dostępny jest w wariantach: jednostka wbudowana lub system mobilny. XPERT 80 jest idealny do obrazowania tkanki piersi, wapniowych próbek kości oraz bloków parafinowych.

Zalety KUBTEC XPERT® 80

– Obrazki z mikro rozdzielczością większą niż 5 mm lub 100 lp/mm zapewniają maksymalną rozdzielczość i szczegółowość.
– Wbudowana kamera optyczna HD umożliwia porównywanie zdjęć rengenowskich i obrazków optycznych.
– Umożliwia patologom w łatwy sposób pokazanie zdjęć odebranych próbek piersi i kości.
– Działa bezproblemowo z oprogramowaniem patologicznym i oprogramowaniem LIS.
– Natychmiast określa marginesy tkanki piersi.
– Opisuje i zapisuje obrazki w różnych formatach dla celów klinicznych i naukowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów, pobierz naszą broszurę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA XPERT® 80
Wymiary detektora

12 x 15 cm (5” x 6”)
20 x 20 cm (8” x 8”)
23 x 29 cm (10” x 12”)

Wymiary części wewnętrznej (szerokość x głębokość x wysokość) 36 x 43 x 41 cm (14” x 17”)

Specyfikacje mogą być zmienione bez uprzedniego oznajmienia. Kubtec, logo Kubtec i DIGICOM są zarejestrowanymi znakami towarowymi i XPERT jest znakiem towarowym spółki KUB Technologies, Inc. M11141C-1114.

PolandCzech