CAll Us: +420 773 545 863

KOMPLETNA OFERTA USŁUG

Częścią składową naszej firmy jest zespół serwisowy. Każdy z naszych techników jest upoważniony do serwisowania i instalacji produktów marki Kubtec i Roesys.


Zespół serwisowy
Zespół serwisowy przeszkolony jest w zakresie produktów Roesys i Kubtec.

W Czechach zapewniamy:


Lokalne standardy radiologiczne
Opracowanie lokalnych standardów radiologicznych i obliczenia lokalnych referencyjnych poziomów diagnostycznych.

Szkolenie
Szkolenie pracowników służby zdrowia (w miejscu pracy) na temat zasad ochrony radiologicznej przy ekspozycji promieniowania w medycynie.

Audyt wewnętrzny
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego lokalnych standardów radiologicznych w miejscu pracy i przygotowanie miejsca pracy do klinicznego audytu zewnętrznego.

Zakup potrzebnego sprzętu
Jesteśmy w stanie zapewnić zakup sprzętu w zależności od potrzeb konkretnego miejsca pracy.
PolandCzech